Main Content

bbbbrrrrrrr upp uppp
sundull sundull
bbbrrrrr upp upp
pagi upp uppp
pagi menjelang subuh... upp upppp
bbrrrr upp upp uppp
sundull sundull
sundull sundull sundull
pagi upp uppp
sundull sundull sundull
bbbrrrr upp upp upp